Reglement van hygiëne en veiligheid

Beste bezoeker,

Wij heten u vriendelijk welkom bij Huijbregts Groep.

De gezondheid en veiligheid van onze gasten en werknemers staan bij Huijbregts Groep hoog in het vaandel. Bovendien willen wij de veiligheid en kwaliteit van onze producten waarborgen. Daarom informeren wij u hierbij graag over de regels ten aanzien van orde, veiligheid en hygiëne die gelden op ons terrein en binnen de gebouwen.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend zich aan deze regels te houden.

 • Bezoekers dienen de aanwijzingen van het Huijbregts-personeel op te volgen en mogen zich alleen bevinden op die plaatsen die nodig zijn in verband met de reden van hun bezoek.
 • Het maken van foto’s en/of video-opnames is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie van Huijbregts Groep.
   

Hygiëneregels

De volgende regels zijn van toepassing op elk gebouw met uitzondering van kantoor (hal K) en de kantines (inclusief de buitenterrassen). De gebouwen binnen Huijbregts Groep zijn allemaal voorzien van een letter. Deze zijn te vinden op de plattegrond:

 • Eten, drinken en roken is verboden.
 • U desinfecteert uw handen wanneer u vanuit het buitenterrein, een toilet of kantine een productieruimte betreedt.
 • Werk mee aan het schoonhouden van de gebouwen en de buitenterreinen.
 • U draagt een witte Huijbregts-jas in combinatie met een blauw haarnetje, dat u tot over de oren draagt. Daarnaast bent u verplicht blauwe slofjes over uw schoenen te dragen.
 • Indien u een baard en/of snor heeft (ook bij stoppels) dient u een baard/snornetje te dragen.
 • Het is verboden een horloge of ander sieraad te dragen. Wanneer een ring of ander sieraad niet af kan, dient deze met een (blauwe) metaalhoudende pleister afgeplakt te worden.
 • Het is niet toegestaan om grote losse voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een tas of paraplu, mee te nemen.

 

Veiligheidsregels & Milieu

 • Houd u aan de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingsborden.
 • Neem geen onnodige risico’s. Volg de instructies op van het Huijbregts-personeel. Voor aanvang van uw bezoek moet u zich op de hoogte hebben gesteld van de mogelijke gevaren.
 • Neem contact op met het Huijbregts-personeel in onduidelijke en onveilige situaties. Denk altijd aan uw gezondheid en veiligheid en aan die van de omstanders.
 • In diverse ruimtes zijn voetpaden gemaakt. Deze zijn te herkennen aan de geschilderde voetstappen op de vloer. Het gebruik van deze voetpaden op de betreffende afdelingen is verplicht! Bepaalde zones zijn verboden voor voetgangers. Ook dit is middels borden en/of pictogrammen op de vloer aangegeven.
 • Heftrucks hebben bij Huijbregts Groep altijd voorrang en toeteren wanneer zij door een deur gaan of om de hoek komen. Let goed op! Loop als voetganger zoveel mogelijk langs de kant. Kijk bij het oversteken van de gangen goed uit! Het is niet toegestaan om als passagier mee te rijden op een heftruck.
 • U bevindt zich met uw voertuig en/of goederen op eigen risico op ons terrein. Op het Huijbregts-terrein gelden de Nederlandse verkeersregels, de maximum snelheid is 20 km/uur. Let op: vorkheftrucks hebben ALTIJD voorrang.
   

Milieu

Huijbregts Groep heeft een milieubeleid dat gericht is op het voorkomen en
verminderen van alle effecten die een nadelig gevolg hebben voor het milieu. Veel zaken van het milieubeleid zijn organisatorisch geregeld/geborgd en/of zijn belegd bij L&F. Het belangrijkste milieuaspect waarop van alle medewerkers een actieve bijdrage gevraagd wordt is afvalscheiding.

Huijbregts Groep vertrouwt erop dat iedere bezoeker deze regels zorgvuldig leest en hiernaar zal handelen. 

Wij danken u voor uw medewerking.