Mengen en verpakken van poeders

Huijbregts Groep heeft in 2011 een geheel nieuwe High Tech productiefaciliteit geopend. Met 60 volautomatische dynamische mengers worden verschillende poeders gemengd tot een homogeen mengsel en verpakt in de juiste batchgrootte.

Meer informatie
Logistieke dienstverlening

Huijbregts Groep organiseert rondom poeders een complete logistieke dienstverlening. Mengsels en enkelvoudige producten worden verpakt in verpakkingseenheden op maat, gelabeld naar wens van de afnemer. Just-in-time leveringen, minimale- en maximale opslag behoren tot de standaardmogelijkheden.

Meer informatie
Grote berg poeders

Huijbregts Groep verwerkt ongeveer 3 Olympische zwembaden vol met poeders per maand.

Noviteiten

Inmiddels zijn 80 noviteiten verwerkt in het bedrijf. Deze leiden allemaal tot een verbetering van het procesmatig verwerken van poeders.

Wereldwijd

Per maand eten 750 mio mensen van Huijbregts Groep uit Helmond. De poeders die bij Huijbregts Groep verwerkt zijn vinden via allerlei producten hun weg naar deze grote hoeveelheid mensen verdeeld over ongeveer 64 landen in de hele wereld.