Huijbregts Groep is weer op weg naar een nieuwe erkenning! 

Huijbregts Groep is door het COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) bezocht voor een beoordeling. Het COKZ ziet toe op de naleving van de EU-verordening dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Het toezicht betreft o.a. controles op claims op verpakkingen, juiste etikettering van producten, productiewijze en voedselveiligheidsaspecten. De definitieve beoordeling zal een deze maanden plaatsvinden.

Met deze erkenning krijgt Huijbregts Groep toestemming voor de verwerking van zuivelproducten in poedervorm. Het gaat hierbij om ei- en melkproducten.  

Ga voor meer informatie naar de website van COKZ.