Op donderdag 18 juni jl. is er een brand geweest op locatie AG van Huijbregts Groep in Helmond.

Locatie AG bevatte een grondstoffen-magazijn en mengerij met 5 mengers voor geurloze mengsels. Deze mengerij is geheel verwoest en ook de voorraad is geheel verloren gegaan.

Op de plattegrond is locatie AG (2.400 m2) rood ingekleurd en gepositioneerd in het gehele terrein van Huijbregts Groep (ruim 100.000 m2).
De grootste mengerijen bevinden zich in locatie M (27 mengers - geur) en locatie AL (18 mengers - geurloos). Als onderdeel van het contingencyplan zijn alle verschillende bedrijfsonderdelen duidelijk gecompartimenteerd met tussenliggende corridors/sluizen en branddeuren aan beide zijden van de sluis.

Direct nadat de brand startte zijn de productielijnen en voorraad van AG in het computersysteem geblokkeerd en zijn onmiddellijk nieuwe bestellingen gedaan die vanaf vrijdagochtend 19 juni zijn ontvangen.

Bovendien is het bedrijf ingedeeld in aandachtsgebieden:

Het code-oranje gebied bestaat uit de sluizen rondom AG, hal AB en hal AE. Hier bevinden zich geen producten en geen productielijnen. Dit gebied is uitgebreid bewaakt, geïnspecteerd en heeft nog steeds onze speciale aandacht wat betreft ons basisvoorwaardenprogramma (PRP) en ongediertebestrijding.
 

Na de brand was ook sprake van een code-geel gebied. Dit gebied bestond uit:

  • Eindproducten magazijn AL (geurloos)
  • Productielocatie AL-west (geurloos) in hal AL
  • Productielocatie M (geur)

Het code geel gebied is donderdagnacht door afdeling QA/QC kritisch geïnspecteerd. Nergens bevond zich open product, alles was deugdelijk gesloten en verpakt en ingesealed. QA/QC heeft de betreffende voorraden, productielijnen en omgeving organoleptisch uitvoerig beoordeeld. Sensorisch is er geen enkele afwijking aangetroffen. De compartimentering en contingency-concept is effectief gebleken.

Op vrijdagochtend 19 juni zijn de onderdelen van het gele gebied door QA/QC weer vrijgegeven en als groen gebied verklaard. De voorraad in magazijn AL is door QA/QC gescreend, vrijgegeven en verplaatst naar een extern magazijn van professionele logistieke dienstverlener (food gespecialiseerd - IFS logistics gecertificeerd – onderdeel van audit-programma van Huijbregts Groep).

De magazijnfunctie van hal AG is volledig overgenomen door magazijn J en magazijn AL.
De productiecapaciteit van hal AG is volledig overgenomen door onze andere geurloze productielocatie AL-west. Indien nodig kan de huidige dagdienst opgerekt worden. Door de getroffen maatregelen zijn food safety en leverbetrouwbaarheid geborgd.