Audits bij Huijbregts Groep

In de voedingsmiddelenindustrie staat voedselveiligheid centraal, wat gepaard gaat met een uitgebreid scala aan procedures en regelgeving. Regelmatig worden audits uitgevoerd om te evalueren of bedrijven, zoals de Huijbregts Groep, deze voorschriften correct naleven. De reikwijdte van een audit kan variëren, van een specifiek onderdeel van de organisatie tot de volledige organisatie, afhankelijk van het doel van de audit. De bevindingen van deze audits bepalen in hoeverre een bedrijf aan de geldende normen voldoet.

Bij de Huijbregts Groep worden verschillende soorten audits gehanteerd. Enerzijds zijn er algemene audits die gericht zijn op het beoordelen van de naleving van voedselveiligheidsprotocollen en de bijbehorende procedures. Auditors, waaronder die van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), onderzoeken zowel de operationele processen als de documentatie die is vastgelegd in onze systemen. Deze audits kunnen aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden, waardoor ons bedrijf te allen tijde gereed is voor inspectie.

Anderzijds worden klantaudits uitgevoerd op verzoek van onze (potentiële) klanten, en deze audits kunnen verschillende benaderingen hebben. Sommige klanten leggen de nadruk op de voedselveiligheidsrichtlijnen, vergelijkbaar met de NVWA. In dit geval kunnen klanten zelf de audit uitvoeren, of ze sturen externe auditors namens henzelf. Daarnaast kan een (potentiële) klant geïnteresseerd zijn in een grondiger inzicht in onze organisatie en processen, waardoor een bredere audit wordt uitgevoerd. Naast externe audits hecht de Huijbregts Groep veel waarde aan interne evaluaties. Jaarlijks worden interne audits uitgevoerd voor elk aspect van ons proces door speciaal opgeleide medewerkers. Deze audits hebben tot doel ons proces te beoordelen op mogelijke verbeteringen.

De resultaten van deze audits leiden tot certificeringen zoals FSSC en Riskplaza. Bovendien zijn we gecertificeerd volgens SKAL, halal en kosher normen. De instanties die deze certificeringen verlenen, controleren ook op 'goed huisvaderschap', waarbij ze beoordelen in hoeverre onze afspraken zijn vastgelegd in ons systeem. Onze QA-afdeling leidt de organisatie en uitvoering van deze audits. Doen we iets bijzonders voor deze audits? Nee, want we streven er continu naar om de hoogste kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen te handhaven, zodat we te allen tijde klaar zijn voor inspectie. Wanneer auditors ons bezoeken, krijgen ze een rondleiding en kunnen ze ons systeem inzien. Tijdens de rondleiding kan het voorkomen dat auditors een of meerdere operators interviewen. Daarnaast worden onderwerpen besproken met betrekking tot administratie, risicoanalyseprocedures, beleid en traceerbaarheid. De duur van een audit varieert, afhankelijk van het type, van 30 minuten tot meerdere dagen. Kortom, een breed scala aan audits die onze voortdurende inzet voor kwaliteit en voedselveiligheid onderstrepen.